ENTELLEKTÜEL SERMAYE

     BÖLÜMLER << geri dön

9

Son yıllarda çeşitli girişimcilerin, mevcut işlerinin yanında başka işlere de ilgi duyduklarını görmekteyiz. Bir takım işletmelerin üretim tesislerini gezip, “Bu yatırımı biz de yapabiliriz” düşüncesi ile yeni bir sektöre girmektedirler. Bu gibi yatırımları yaparken gözden kaçırdıkları çok önemli bir konu var; o da yatırımın sadece görünen makine veya benzer donanımdan oluşmadığıdır. Maddi sermayenin yanı sıra, işin düzgün, rekabetçi, yenilikçi, sürdürülebilir yapılmasını sağlayacak, insan kaynağına, örgütsel (Yapısal) sisteme ve müşterilere de gereksinim vardır. Dolayısı ile bir işletmeyi veya markayı pazarda var eden ve onun değerini yükselten en önemli yatırım “Entelektüel Sermaye”dir. Hatta son on yılda, üretimin artık daha düşük maliyetlerle (Çin veya diğer uzak doğu ülkeleri gibi) başka ülkelerde de organize edilebilir olması, üretimin kalitesinden daha da fazla “Marka değeri ve algısının” ön plana çıkması, entelektüel sermayenin etkinliğinin ve verimliliğinin önemini arttırmıştır.