GÜÇ KAYNAKLARI

     BÖLÜMLER << geri dön

24.GÜÇ KAYNAKLARI

İşletmelerde işveren ya da yöneticinin güçlü olması, yönetimin aldığı karar veya uygulamaların tüm çalışanlar tarafından hızla kabul edilmesine, hayata geçirilmesine ve hatta benimsenmesine etki eder. Peki, güç denilen kavram nedir? Bunun kaynağı nedir? Onun için önce gücü tanımlamamız gerekir. Güç, gözle görülmeyen, ancak varlığını hissettiren soyut bir kavramdır.
Peki, bu güç nasıl verilmelidir? Ya da yönetici nasıl gücü ele geçirecektir? Bunun için “Güç Kaynakları”ndan yararlanılır. Bir yöneticiyi “Güçlü” olarak tanımlamak eksik bir yargı olur. O yöneticinin kimleri (Güç alanı), hangi konularda (Güç konusu) ve nasıl (Güç kaynakları) etkilediğini de açıklamak gerekir.