HOLİSTİK BAKIŞ

     BÖLÜMLER << geri dön

7-holistik-bakis“Rseimn btününüe bmakak ömelnidir. Pkei kçaımız rseimn tmaaımnı gröebilyior ya da oallyarı btünüsel bkaış aıçyısla dğelerğenridioyr ? Cambridge Üinrevsietsi’nin ypağıtı bir aşarmırtyaa gröe kleiemleirn içnikedi hfraliren yreini dğeiştisreniz blie ilk ve son hrafreli anyı kadlığı scüere keilyemi droğu okuaybilyiorumşuz. Bnuun needni kleimereli hraf hraf dğeil de bir btüün oralak oyokur omlazımmış.”
Yazıyı okurken çok zorlandık mı? Belki birkaç kelime haricinde kelimelerin tamamını takılmadan okuduk. Çünkü bir yapı, başlangıçta bir bütün oluşturduysa onu parçalasak bile, parçalar arasındaki ilişki ve etkileşim devam ediyor; tıpkı harflerden oluşan kelimelerin bütünlüğü korunduğu gibi. “Holistik Bakış” parçalara odaklanıp onları incelemek, işlemek veya tahlil etmek yerine, bütüne odaklanmak veya toplam sistemlerle ilişkili olmak anlamına gelmektedir. Parçaları bütünden ayrı olarak incelemenin gerçekliğin bazı unsurlarının hesaba katılmamasına yol açmaktadır.

İçsel Pazarlama - Google Çalışma Ortamı


1

Sosyal Pazarlama - Turkcell Geri Dönüşüm Kampanyası


2

Sosyal Pazarlama - Koç-Meslek Lisesi Memleket Meselesi


3

Bütünleşik Pazarlama - Lipton - Sosyal Medya, Reklam, Sosyal Sorumluluk Projesi, Advergame Çalışmaları


4

Bütünleşik Pazarlama - Doritos - Doritos Akademi Sosyal Medya Çalışması


5

İlişkisel Pazarlama - Müşteri Sadakat Kartları


6