KURUMSAL YÖNETİM

     BÖLÜMLER << geri dön

23.KURUMSAL YÖNETİM

Yatırımcılar, yatırım kararlarını verirken, şirketlerin sadece finansal performansları ile ilgilenmemekte, şirketin kurumsal yönetim uygulamaları ve bu uygulamaları gerçekleştirme düzeylerini de dikkate almaktadırlar. Çünkü kurumların yaşadığı krizler ve skandallar artık kurumsal yönetimin önemi ortaya çıkarmıştır.
Dünyada “Corporate Governance” olarak ifade edilen “Kurumsal Yönetim”, dar anlamda şirket ile yatırımcı arasında güven oluşturarak, her iki tarafın da yatırımlarının karşılığını almasını sağlamak olarak ifade edilmektedir. Genel itibariyle ise,  bir şirketin iç ve dış paydaşlarını, şirket ile ilişki içinde olan tüm kişi ve kurumlar arasındaki çıkar çatışmalarını, şirketin performansını ve sürekliliğini etkilemeyecek şekilde veya riskleri en aza indirecek şekilde kurulan yönetim anlayışıdır. Kurumsal yönetim, bir taraftan şirketteki çıkar çatışmalarını uzlaşı ile çözerken, diğer taraftan şirkete stratejik hedefler belirler, yöneticilerin ve çalışanların verimli çalışmalarını sağlayacak tedbirler alır, iç ve dış denetimde etkinlik sağlayarak şirketin operasyonel risklerini en düşük seviyeye indirir.

Edward Matthew Ward tarafından 1847 Yılında Yapılan “Güney Denizi Balonu” Resmi


south sea

Enron Skandalı Belgeseli