NÖRO PAZARLAMA

     BÖLÜMLER << geri dön

16Reklamın, ambalajın, tasarımın ve bu gibi şeylerin tüketiciler üzerindeki satın alma etkilerini ölçmek için anketler uygulanır, yüz yüze görüşmeler yapılır, ürün denetilir, ya da reklam izletilip fikirler alınır, fakat genelde cevaplayıcılar gerçek duygularını ifade etmek yerine, gerçek olmayan cevapları vermeyi tercih ederler. “Nöropazarlama” ile beyin araştırmalarıyla elde edilen bilgiler, verimli bir şekilde kullanılmaya çalışılmakta, doğru mesajın, doğru zamanda, doğru hedef kitleye ulaştırılması hedeflenmektedir.
Pazarlamanın bu yeni alanı, ürüne karşı beynin tepkilerini ölçmekte tıbbi teknolojileri kullanmaktadır. Farklı beyin bölgelerinde beliren etkinliklerin değişimini ölçmek yalnızca tüketicilerin neden o ürünü seçtiklerini değil, aynı zamanda hangi beyin bölümünün bu seçimde etkin olduğunu göstermektedir.

Nöro Pazarlama-Michelin Nuh'un Gemisi


Göz Takibi (Eye Tracking) Testi


1

2

3

4

5

6

Özgeçmiş Sıcaklık Haritası


1