ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

     BÖLÜMLER << geri dön

21-orgut-kulturu

“Örgüt Kültürü” işletmeye ait yönetim şekli, politikası, stratejik planları, çalışma ilkeleri, çalışanların tutum ve davranışları, görevlerin, rollerin, değer ve normların, sembollerin, gelenek ve hikâyelerin oluşturduğu bir bütün veya paylaşılan değerlerin tamamıdır.
İyi ve sağlam temellere oturtulmuş bir “Örgüt Kültürü” işletmenin çalışanlarını daha sadık, işlerine odaklanmış, verimlilik sağlayan, gereksiz polemiklerden uzak duran, motivasyonu yüksek hale getirebilir. Bazı düzenlemelerle de çalışanların gelecek endişeleri olmaz.

Şirket Kültürü - Mutlu Çalışan = Mutlu Müşteri