PAZARLAMADA ETİK

     BÖLÜMLER << geri dön

Günümüzdeki modern pazarlama anlayışı tüketici odaklı olup, yapılan tüm pazarlama faaliyetlerinin uzun dönemli etkiler yaratması hedeflenmektedir. İşletmeler kısa dönemli faaliyetler ve hemen kâr elde etmek yerine, geleceğe dönük yatırımlar yapmayı tercih etmektedirler. Bu nedenle, bina, arsa, makine, teçhizat, donanım gibi somut yatırımlardan daha da önemli olduğu düşünülen, marka bilinirliği ve güveni, işletmenin rekabet ve tercih edilme gücü, müşteri memnuniyeti ve sadakati gibi soyut yatırımlara daha fazla odaklanmaktadırlar. Somut yatırımların, soyut yatırımlara olan olumlu etkisi tartışmaya açık olabilir, ancak doğru planlanmış ve yürütülen soyut yatırımların, olumlu somut sonuçlar doğuracağı tartışmasız olarak kabul edilmektedir. Geleceğe dönük soyut yatırımlar söz konusu olunca, sosyal sorumluluk ve etik kavramlar kaçınılmaz olarak yürütülen tüm faaliyetlerin ortak paydası olacaktır, çünkü bu kavramlar tüketicinin gözünden kaçmamaktadır.
Tüketici satın aldığı her ürün ve hizmeti üreten işletmenin kimliğini dikkatlice inceliyor ve satın alma kararında, üründen sağlayacağı fayda kadar, üretici işletmenin değerleri etkin rol oynamaktadır. İşletmeler de tüketicilerin daha bilinçli olduğunu ve işletmeler üzerinde baskı oluşturduğunu fark etmiş, tüketici mutlu oldukça, işletmelerinde mutlu olacağı gerçeğini dikkate almaktadırlar. İşletmenin değerlerinin başında ise, “Etik davranışlar” gelmektedir.