SOSYAL İNOVASYON

     BÖLÜMLER << geri dön

12İnovasyon ile sosyal inovasyon arasındaki en temel farklar “Ticari olmaması” ve “Toplumsal yenileşimi” sağlamaya çalışmasıdır. Teknoloji alanında yoğun olarak yapılan inovasyonun bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getirdiği bir gerçektir.
Sosyal inovasyonla bu olumsuz sonuçların iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca teknolojik inovasyonun, sosyolojik etkileri de ele alınmaktadır. Teknoloji ile kurduğumuz sistemlerden pek çok insan faydalanırken, bazı kişiler de sistemin dışında kalmaktadır. Bunun da sonucu olarak, bu insanlar yoksulluk, evsizlik, bağımlılık, ayrımcılık ve işsizliğe itilmektedir. Örneğin teknoloji ilerledikçe işletmelerin maliyetleri düşmekte, kısa zamanda daha çok üretim yapmakta ve verimlilikleri artmaktadır. Ama bunun olumsuz sonucu ise, bazı insanların işlerini kaybetmesine yol açmaktadır. Neticede, iş dünyası için iyi, sosyal anlamda ise kötü sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Kısacası, sosyal inovasyon, insan, toplum ve gezegenimiz için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak adına geliştirilen projelerle, var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretme ve bunları hayata geçirme faaliyetidir.

Mikro Kredinin Mucidi Prof.Dr. Muhammed Yunus İle Ropörtaj


2012 yılında Turkcell ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) “Ekonomiye Kadın Gücü” Adıyla Başlattıkları Proje


1

“Kuşaklararası Öğrenme Merkezi” - Huzurevi İçindeki Anaokulu


1

2

3

4

5

Hitachi Mutluluk Ölçüm Cihazı (Human Big Data)


6

7