YÖNETİM MİYOPLUĞU

BÖLÜMLER << geri dön

3

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ülke ekonomisinde büyümeye katkıda bulunmaları, ihracatımızın arttırılması, yenilik yaratılması, dengeli bir gelir dağılımı sağlama, katma değer ve istihdam yaratma açısından, sosyal ve ekonomik kalkınmada anahtar bir rol üstlenmektedirler. Ülke ekonomimizin önemli yapı taşları olan bu işletmelerin arkasında, girişimci yeteneğe ve ruha sahip, başkalarının bakıp da göremediği fırsatları görüp, değerlendiren ve cesareti sayesinde, sıfır sermaye ile borçlanarak, risk alarak yatırım yapan girişimcilerimiz olduğu unutulmamalıdır. Bununla beraber günümüz küresel rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için, girişimci ruha sahip cesur işletme sahiplerimizin, yönetim ve organizasyon alanında da cesur adımlar atmaları gerekmektedir.
İşletmelerde bilimsel yöntemlerle çalışmak, işletmelerin verimli olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve beklenen karlılığı elde edebilmeleri için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bunu sağlayacak olan yöneticilerin eğitim düzeyleri, eğitim faaliyetlerindeki yeterlilikleri ve yönetimsel yetenekleri bu açıdan son derece önemlidir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 Yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri


1

2

3

4