Günümüzün değişen ve gelişen iş dünyasında, koşullar da değişmiş ve zorlaşmış, sorunlar daha karmaşık bir hal almaya başlamıştır. Değişimlerin her çeşidini ön görme ve karşı önlem geliştirebilme becerisi anlamına gelen “Sorun çözme kabiliyeti” iş dünyasındaki değişime ayak uydurmak, problem ve karmaşıklığı çözmek açısından önemlidir.
Karmaşıklığı yönetme becerisini geliştiren 3 önemli kavram:
IQ (Intelligence Quotient – Bilişsel Zeka)
EQ (Emotional Quotient – Duygusal Zeka)
CQ (Cultural Quotient – Kültürel Zeka)