“Globalleşme” (Globalization) ve “Yerelleşme” (Localization) pek çok yerde karşımıza çıkan kavramlar. Özellikle globalleşme, yani küreselleşme kavramının yaygınlaşmasıyla birlikte bu kavram yerel değerlere bir tehdit olarak görülmüş ve yabancı şirketlerin yerel pazarlara uygun pazarlama stratejileri geliştirmesini gerekli kılmıştır. Yabancı şirketler “Küresel düşün, yerel hareket et” (Think global, act local) düşüncesinden yola çıkarak, global pazarlardaki faaliyetlerini yerel pazarlara  uyumlaştırmışlardır. Böylece “Glokalleşme” kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Adından da anlaşılabileceği gibi “Glokalleşme” (Glocalization), globalleşme (Globalization) ve lokalleşme/yerelleşme (Localization) kelimelerinden türetilmiştir, bazı kaynaklarda ise “Küyerel” (Küresel-yerelleşme) olarak da kullanılmaktadır…