İşletmelerde işveren ya da yöneticinin güçlü olması, yönetimin aldığı karar veya uygulamaların tüm çalışanlar tarafından hızla kabul edilmesine, hayata geçirilmesine ve hatta benimsenmesine etki eder. Peki, güç denilen kavram nedir? Bunun kaynağı nedir? Onun için önce gücü tanımlamamız gerekir. Güç, gözle görülmeyen, ancak varlığını hissettiren soyut bir kavramdır.