İnsan, psikolojik ve fiziksel kısıtlarından dolayı çoğu zaman hata yapmaya yatkın bir özellik taşımaktadır. Yapılan hatalar, kimi zaman yüksek, kimi zaman da düşük seviyede kayıplara neden olabilmektedir. Bu kayıplar birçok sektörde bir şekilde giderilebilse veya tazmin edilse de bazı sektörlerde en küçük bir hata bile telafisi olmayan sonuçlara neden olabilmektedir….