Günümüzde işletmeler, değişen pazar koşullarına uyum göstererek, ağırlaşan rekabet koşullarına karşı faaliyetlerini sürdürebilmek, azalan kârlılıklarını arttırabilmek veya ortalamanın üzerinde kâr elde ederek, yeni yatırımlar yapabilmek, maliyetlerini azaltarak, hem günümüzde, hem gelecekte de varlıklarını sürdürebilmek amacı ile sürekli arayış içinde olmalıdırlar.

Bu arayış durduğu anda, işletmelerin durağanlıktan ziyade, gerilemeye, pazar payı kaybetmeye ve sonunda da işletmeyi kapatmaya kadar gidecek bir yola gireceklerini ifade etmek, sanırım pek de yanlış olmaz. Tabii ki, geçmişte yaratılan marka değeri sayesinde, işletmelerin markalarını veya işletmenin tamamını, sektörün büyük oyuncularına satmaları söz konusu olabilir. Ancak, daha önceki bölümlerde sözünü ettiğim değişiklik ve farklılıkları yapamayan işletmelerin değeri de, ederinden çok daha düşük bir seviyede olacaktır….