İnsanın “Kara kutusu” beyindir. Karmaşık bir yapıya sahip olan beynimiz, alt beyin ve üst beyin olarak bölümlendirilmektedir. “Nöropazarlama” da, alt beyin yani “Bilinçaltı” ile oldukça ilgilidir. Bir kara kutu gibi kayıtlar taşıyan bilinçaltımızın çözümlenmesi ve gizli noktaların açığa çıkartılabilmesi teknoloji sayesinde artık mümkün hale gelmiştir…