“Örgüt Kültürü” işletmeye ait yönetim şekli, politikası, stratejik planları, çalışma ilkeleri, çalışanların tutum ve davranışları, görevlerin, rollerin, değer ve normların, sembollerin, gelenek ve hikâyelerin oluşturduğu bir bütün veya paylaşılan değerlerin tamamı olarak ifade edilmektedir….