Günümüzdeki modern pazarlama anlayışı tüketici odaklı olup, yapılan tüm pazarlama faaliyetlerinin uzun dönemli etkiler yaratması hedeflenmektedir. İşletmeler kısa dönemli faaliyetler ve hemen kâr elde etmek yerine, geleceğe dönük yatırımlar yapmayı tercih etmektedirler. Bu nedenle, bina, arsa, makine, teçhizat, donanım gibi somut yatırımlardan daha da önemli olduğu düşünülen, marka bilinirliği ve güveni, işletmenin rekabet ve tercih edilme gücü, müşteri memnuniyeti ve sadakati gibi soyut yatırımlara daha fazla odaklanmaktadırlar.

Somut yatırımların, soyut yatırımlara olan olumlu etkisi tartışmaya açık olabilir, ancak doğru planlanmış ve yürütülen soyut yatırımların, olumlu somut sonuçlar doğuracağı tartışmasız olarak kabul edilmektedir….