iso

Bu kitap gerek kurumsal, gerekse bireysel satışta gerekli olan ve yapılması kaçınılmaz iş ve konuları kapsamaktadır. Satış işine yeni başlayanlar olduğu kadar, deneyimli satıcıların da zaman içinde unuttukları veya önemsemedikleri ayrıntılardan oluşan bu el kitabı, hatırlatıcı özelliği ile bir rehber niteliğindedir.

Bir “To do list” (Yapılacak İşler Listesi) formatında yazılan konuların uygulanması durumunda, müşterilerle veya satın alma departmanı çalışanları ile etkin iletişim kurma, başarılı satış yapma veya satış stratejisi geliştirme şansı olacaktır.

Bu el kitabı, okunması ve hatırlanması kolay olması açısından maddeler halinde yazılmıştır. El altında bulundurulmasında, sık sık göz atılmasında ve eksikliklerin giderilmesi için aksiyon alınmasında fayda vardır.

 

Bu kitapta sahada çalışan, bayi veya kurumsal müşteri ziyaretleri yaparak, yarı mamul, mal veya hizmet satışı yapan satıcıların yapması gereken işler listelenmiştir. Bu kitaptan proje üreten, reklam, promosyon, dijital pazarlama, e-ticaret, sağlık hizmeti, tıbbi tanıtım, güvenlik, sigorta, aracılık hizmetleri veya benzeri işlerin satışını yapanlar da yararlanabilirler.

hakan-okay-kisa-kitap-tanitim2

Ülkemize ekonomik güç kazandıran, istihdam yaratan, ihracat yaparak döviz girdisi sağlayan, kendi markaları ile dünya pazarlarına açılan işletmelerin, gelecekte de varlıklarını sürdürebilmeleri, sadece ülke içinde değil, dünya pazarlarında da rekabet avantajı sağlamaları, marka ve şirket değerlerini arttırabilmeleri için, iki önemli fonksiyon ön plana çıkmaktadır: Yönetim ve pazarlama.

Bu kitapta yönetici ve pazarlamacıların tüm işletmeye, hatta tedarik zincirine ve müşterilere de bir “Helikopter Bakışı” ile yukarıdan bakabilme yeteneklerini geliştirmek, dolayısıyla işletmelere daha fazla katkı yapabilmelerini sağlamak amacı ile son yıllarda geliştirilen yeni yönetim ve pazarlama kavramları, dünyadan ve Türkiye’den uygulama örnekleri ile birlikte kaleme alınmıştır.

Kitabın web sitesi: www.helikopterbakisi.com

..

 

 

nasil-zengin-olamadim2

Şirketler ve insanlar birer sistemdir. Sistemler mantık ve prensiplerle çalışırlar. Sistemlerin normal çalışması kadar, çalışırken bazı hataları yapması da doğaldır. Ne kadar kural, prensip, kontrol mekanizması, denetleme sistemi konursa konsun veya iş süreçleri yazılırsa yazılsın, hata her zaman olacaktır ve hataları engellemek mümkün değildir. Sıfır hata ile çalışan bir sistem neredeyse imkansızdır. Hatalar, aslında birer gelişme fırsatıdır. Hatanın kimin tarafından yapıldığının tespitinden ziyade, neden yapıldığı araştırılmalıdır. Nedenler ortaya konduktan sonra, sistem sorgulanmalı ve boşluklar doldurulmalıdır. Yöneticinin görevi hatanın tekrarlanmaması için birtakım önlemleri alması ve öngörülerde bulunmasıdır.

Devir değişiyor; insanlar ve alışkanlıklar değişiyor. Bizler de değişiyoruz; birtakım şeyleri yaşayarak deneyim kazanıyoruz ve bu deneyimler hem sosyal hayatımızda, hem de mesleğimizde bizi olgunlaştırmaktadır. Diğer yandan,  başkalarının deneyimlerinden yararlanmak da olgunlaşma sürecini hızlandırmaktadır. Bu kitapta yaşanmış satış ve pazarlama öyküleri, hata kültürü bakış açısıyla anlatılmış ve bir takım çıkarımlar yapılmıştır.

Bazen güldüren, bazen de düşündüren satış ve pazarlama anılarını kaleme alan Hakan Okay, bu kitabında deneyimlerini okurlarına ders verir nitelikte paylaşımlarda bulunmaktadır.

İyi Pazarlamacı Olmak

Daha önce sektörel bilgi ve deneyimlerini İyi Satıcı Olmak kitabında okurlarıyla paylaşan Hakan Okay, bu kez İyi Pazarlamacı Olmak ile tekrar karşımızda, çünkü Okay’a göre: “Pazarlama olmazsa, satış yapılamaz; satış olmazsa, pazarlama yapılamaz.”

İyi Satıcı Olmak, satış işine yeni başlayan veya işini daha iyi yapmak isteyen satıcılar için kaleme alınmıştı. İyi Pazarlamacı Olmak ise yeni girişimci, pazarlama yöneticisi adayları ve yeni yöneticilere pazarlamanın kilometre taşlarını gösteriyor. Pazarlama nedir ve neleri kapsar? Pazarlamacı kimdir? İyi bir pazarlamacının yapması gerekenler nelerdir? Okay bu önemli soruları tek tek ele alıyor ve bize net yanıtlar sunuyor.

Bu çalışmada pazar araştırmasından markalandırma ve konumlandırmaya, promosyondan halkla ilişkilere kadar pazarlamanın tüm süreçleri, satış ve pazarlamanın farkı, pazarlamanın dünü, bugünü ve yarını, Hakan Okay’ın keyifli ve öğretici diliyle anlatılıyor. Henüz üniversitede okurken perakende satış tecrübesi edinen Okay, yıllarca satış ve pazarlama müdürlüklerinde bulunmuş, seminerlerde konuşmalar yapmış ve eğitimler vermiş, konusunda uzman olmasına rağmen öğrenmeye ve öğrendiklerini paylaşmaya devam eden bir yazar. İyi Pazarlamacı Olmak, pazarlama üzerine yazılmış güncel bir başucu kitabı olmaya aday.

 

isoHakan Okay, hayatını bir şeyler satarak kazanmak zorunda olanlar,bir satış profesyoneli olma yolculuğunun henüz başında olanlar, satış ekibi yetiştirmek ve eğitimlerine kaynak ve temel oluşturabilecek kitaplar arayan satış eğitmenleri, günümüz koşullarında ve hayatın içinde aslında hepimizin satış yaparak ve birilerini ikna ederek yaşadığımızın farkında olanlar için, olağanüstü bir temel kitap hazırladı.

Bu kitap Ekim 2011’de Remzi Kitabevi’nde “En çok satan satış ve pazarlama kitapları listesi”nde 2. sırada; Ekim 2013’te ise 1. sırada yer aldı.

http://hakanokay.com/01-kasim-2013-mediacat-dergisi-kasim-sayisi#more-5280