Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ülke ekonomisinde büyümeye katkıda bulunmaları, ihracatımızın arttırılması, yenilik yaratılması, dengeli bir gelir dağılımı sağlama, katma değer ve istihdam yaratma açısından, sosyal ve ekonomik kalkınmada anahtar bir rol üstlenmektedirler. Ülke ekonomimizin önemli yapı taşları olan bu işletmelerin arkasında, girişimci yeteneğe ve ruha sahip, başkalarının bakıp da göremediği fırsatları görüp, değerlendiren ve cesareti sayesinde, sıfır sermaye ile borçlanarak, risk alarak yatırım yapan girişimcilerimiz olduğu unutulmamalıdır. Bununla beraber günümüz küresel rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için, girişimci ruha sahip cesur işletme sahiplerimizin, yönetim ve organizasyon alanında da cesur adımlar atmaları gerekmektedir…